<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4119151268278228861\x26blogName\x3d%E2%9C%BFEiY-LiN%E2%9C%BF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/\x26vt\x3d-4771370130123995499', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


✿ AYAT-AYAT AL-QURAN ✿
8:52 PM : Friday, December 3, 2010 | Add comment [0]
HIKMAT, RAHSIA DAN KHASIAT SURAH-SURAH AYAT- AYAT AL QURAN ALKARIM
1) BISMILLAH (Dengan nama Allah) Barangsiapa membaca sebanyak 21 kali ketika hendak tidur, nescaya
terpelihara dari godaan dan gangguan syaitan, dari bencana manusia dan
jin, daripada kecurian dan kebakaran, dan daripada kematian terkejut. Dan
barangsiapa membaca sebanyak 50 kali diahadapan orang yang zalim,
hinalah dan masuk ketakutan dalam hati si zalim serta naiklah keberanian
dan kehebatan kepada pembaca.
2) SURAH AL-FATIHAH (Pembukaan) Barangsiapa membacanya sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunatnya,
nescaya permintaannya di perkenankan, jika sakit lekas sembuh dan
nescaya dikasihi oleh makhluk dan ditakuti oleh musuh.Barangsiapa
membaca 20 kali sesudah tiap-tiap sembahyang fardhu,nescaya rezkinya
dilapangkan oleh Tuhan dan bertambah baik keadaannya, serta bercahaya
rohaninya.
(3) AYAT AL-KURSI (Kekuasaan Allah) Barangsiapa membacanya sekali selepas setiap sembahyang fardhu,nescaya
terpelihara dari tipu daya dan ganguan syaitan. Dengan membacanya,
seorang yang miskin akan menjadi kaya, dan jika dibaca ketika hendak tidur
nescaya akan terselamat dari kecurian, kebakaran dan
kekaraman.Barangsiapa sentiasa membaca ayat Al-Kursi, nescaya Allah
akan kurniakan kepada ahli rumahnyakebaikkan yang tidak terhitung
banyaknya.Barangsiapa berwudhuk lalu membaca sekali, nescaya Allah
Akan meninggikan darjatnya setinggi 40 darjat dan Allah akan
mendatangkan para malaikat menurut bilangan hurufnya,seraya berdoa
untuk sipembaca sehinggalah ke hari Qiamat.Dan tersebut dalam hadith
yang lain:Barangsiapa membacanya ketika hendak tidur, nescaya Allah
akan membuka pintu rahmat baginya hingga kesubuh, dan mengurniakan
kota nur menurut bilanganrambut dibadannya. Jika sipembacanya
meninggal dunia pada malam itu,iadikira mati syahid.Hadith yang lain
mengatakan: Barangsiapa membacanya selepas setiap sembahyang fardhu,
nescaya akan terpelihara dari kekerasan malakul-maut, dan Allah sendiri
yang mencabut rohnya, dan dia akan dibangkitkan bersama para Mujahid
yang berjihad beserta para Anbiya hingga ia gugur mati Syahid. Imam
Jaafar Shadiq r.a. mengatakan:Barangsiapa membaca sekali, nescaya Allah
akan menghindar darinya 1,000 kesukaran duniawi, yang terkecil sekali
ialah kemiskinan dan kepapaan, dan 1,000 kesukaran ukhrawi, yang
terkecil sekali ialah azab neraka.
(4) SURAH AL-BAQARAH (Sapi Betina) Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surah ini (Amanarrasulu)
sebelum tidur, ia akan terselamat dari segala bala bencana dan mara
bahaya.
(5) SURAH ALI-IMRAN (Keluarga Imran) Barangsiapa membaca tiga ayat yang pertama dari surah ini, Nescaya ia
akan mencapai kesihatan dari segala penyakit dan terselamat dari gangguan
jin.
(6) SURAH AN-NISSA' (Perempuan) Barangsiapa yang membaca ayat yang ke 75 dari surah ini, nescaya ia akan terselamat dari kejahatan para penjahat

(7) SURAH AL-MAIDAH (Hidangan) Barang siapa membaca ayat yang ke 7 dari surah ini, sebanyak yang
mungkin selama 3 hari berturut -turut, insya Allah akan terselamat dari
was-was semasa wudhu dan sembahyang. Barang siapa membaca ayat 89
hingga ayat 101 dari surah ini, keatas air lalu diberi minum kepada orang
yang bercakap dusta, nescaya ia tidak akan bercakap dusta lagi.
(8) SURAH AL-AN'AM (Binatang Ternak) Barang siapa membacanya sebanyak 7 kali,nescaya akan terhindar dari
segala bala bencana. Jika ayat 63 dan 64 dari surah ini,dibaca oleh
penumpang kapal, ia akan terselamat dari karam dan tenggelam.
(9) SURAH AL-A'RAAF (Benteng Tinggi) Barang kali membaca ayat 23 dari surah ini, selepas tiap-tiap sembahyang
fardhu, lalu beristighfar kepada Allah, nescaya akan terampun segala
dosanya. Barangsiapa membaca ayat 47 dari surah ini, ia akan terpelihara
dari kekacauan para penzalim serta ia akan mendapat rahmat Allah.
(10) SURAH AL- ANFAL (Rampasan) Barang siapa membaca ayat 62 dan 63 dari surah ini, nescaya dia akan di cintai dan dihormati oleh sekalian manusia. (11) SURAH AL-BARAAH (AT-TAUBAH) (Pemutus perhubungan) Barangsiapa membacanya, nescaya akan terselamat dari kemunafiqan dan
akan mencapai hakikat iman.Barang siapa membaca ayat 111 dari surah ini,
dikedai atau ditempat-tempat perniagaan, nescaya akan maju
perniagaannya itu.
(12) SURAH YUNUS (Yunus) Barangsiapa membaca ayat 31dari surah ini, keatas Perempuan yang hamil,
nescaya ia melahirkan anak dalam kandungannya itu dengan selamat.
Barang siapa membaca ayat 64 dari surah ini, nescaya ia akan terhindar
dari mimpi-mimpi yang buruk dan mengigau.
(13) SURAH AL-HUD (Hud) Barang siapa membaca, nescaya ia akan mendapat kekuatan dan Kehebatan
serta ketenangan dan ketenteraman jiwa.Barang siapa membaca ayat 56
dari surah ini, pada setiap masa, nescaya ia akan terselamat dari gangguan
manusia yang jahat dan binatang yang liar.Barang siapa membaca ayat 112
dari surah ini, sebanyak 11 Kali selepas tiap-tiap sembahyang, nescaya akan
mencapai ketetapan hati.
(14) SURAH YUSUF (Yusuf) Barang siapa membacanya, akan di murahkan rezekinya dan diberikan
kemuliaan kepadanya.Barang siapa membaca ayat 64 dari surah ini, ia akan
terhindar darikepahitan dan kesukaran hidup. Barang siapa membaca ayat
68 dari surahini,nescaya Allah akan mengurniakan kesalehan kepada
anak-anaknya.
(15) SURAH AR-RA'D (Petir) Barang siapa membaca ayat 13 dari surah ini, ia akan terselamat dari petir.
Dan barangsiapa membaca ayat 28 dari surah ini, nescaya Penyakit
jantungnya akan sembuh.
(16) SURAH IBRAHIM (Ibrahim) Barang siapa membaca ayat-ayat 32 hingga 34 dari surah ini, nescaya anak- anaknya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik dan bida'ah
ABOUT ME
BORAK BERSAMA MRS.GIGIRABITT
My fRiEndS
CREDITS