<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4119151268278228861\x26blogName\x3d%E2%9C%BFEiY-LiN%E2%9C%BF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/\x26vt\x3d-4771370130123995499', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


✿ senang hati saya :) ✿
12:07 AM : Sunday, March 27, 2011 | Add comment [0]

Kehidupan penuh dengan dugaan, itulah lumrah hidup seorang manusia. Sedangkan haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga menghadapi pelbagai ancaman dek perbuatan manusia yang terlalu mementingkan diri sendiri.. Akuseorang insan biasa yang menjalani kehidupanku dengan pelbagai rintangan dan duri-duri kehidupan yang bisamenguris hati tatkala aku cuba berusaha untuk meredah dan mengapai bintang-bintang di angkasa.Mempercayaiseseorang bukanlah mudah sebenarnya. baru mengenalinya tentu perasaan sangsi akan timbul dari sanubari. Ada juga yang sudah lama mengenali tapi masih juga belum mempercayai. Dalam satu perhubungan, tidak wajar sekiranya aku masih tidak ada kepercayaan terhadap si dia. Walaupun mungkin aku tidak akan mempercayai si dia seratus peratus, tapi tak salah kalau aku meletakkan anggaran dibawah 70 peratus keyakinan aku terhadapnya. Tapi mudahkah aku melakarkan kepercayaan terhadap si dia?

Allah memberikan jodoh untuk setiap umatnya

Mungkin sekarang bukan saatnya bagiku untuk mencintai yang tak halal (pria) bagiku.

Aku akan terus menanti karna Allah selalu memberikan yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya.

Cinta umpama ‘treasure hunt’. Cita dan tujuan aku satu untuk menuju ke penamat yang paling mengembirakan. Namun di dalam perjalanan aku akan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Andainya tidak mampu meneruskan, aku akan tersungkur dan hadiah utamanya akan di kebas org lain. Tetapi tak usahlah kecewa. Walaupun hadiahnya tidak aku perolehi, tetapi keseronokannya aku sudah rasa. Jadi bercintalah sepenuh hati. Namun jangan letakkan harapan terlalu tinggi.

Kekecewaan terlalu pahit untuk ditelan, terlalu payah untuk dilupakan namun dalam cinta pasti akan merasai kecewa dan dikecewakan walau bukan itu matlamat dalam setiap percintaan.

Kadangkala orang yang paling mencintaikuu adalah orang yang tak pernah menyatakan cintanya padaku kerana orang itu takut aku berpaling dan menjauhinya. Dan bila dia suatu masa hilang dari pandanganku….ku akan menyedari dia adalah cinta yang tidak pernah ku sedari….

Cinta suatu yang indah, cinta boleh buat aku gundah, cinta buat hati berdarah dan cinta jua boleh membawa kesalan yang tak sudah..
ABOUT ME
BORAK BERSAMA MRS.GIGIRABITT
My fRiEndS
CREDITS