<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4119151268278228861\x26blogName\x3d%E2%9C%BFEiY-LiN%E2%9C%BF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/\x26vt\x3d-4771370130123995499', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


✿ SEMUA NYA DAH BERAKHIR :'( ✿
8:17 AM : Wednesday, May 18, 2011 | Add comment [0]
FUCK U!! HATE U !! LOVE U ..:'(
TERIMA KASIH ATAS APE YANG DAH TERJADI.. :'(
TERIMA KASIH BYK2.. :'(
WTF!!!!!ko dah wat aku nagis mlm2 buta.. :'(
aku tak mau bls dendam pe yg dah terjd.. okey..
aku serah kn semua nya pd ALLAH.. aku hanya mampu berdoa..
SEMOGA BAHAGIA.. dgn kekasih mu.. :'(
semoga ko baik2 saja .. :( semoga tuhan bls balik ats perbuatan awk kat saya..
terima kasih.. saya tak nak penjelasan lagi okey... :'(
JANGAN GANGU SAYA... :'(

(adik teha knp adik tak nak teman akk?? knp adik tak leh teman akk saat akk rase diri akk dah tak kuat.. :( why dear?? plz tell me.. why?? :'( adik sorg je yg tahu psl akk.. :( akk nak jelous kn shafiq akk gne je pic sape2 je dik.. fb akk lagi 1 tu pakcik akk.. yg apek tu adik tahu kn?? :'( tapi akhir nya akk ditipu.. :'( knp mst terjadi lagi.. :( knp dik.. :( akk perlu kan adik.. :( akk perlukan adik... kalau akk leh hilang ingtan lagi.. akan nak hilang kn segala2nya.. :( akk selalu rindu adik.. akk selalu ingt pesan adik..jgn couple2 lagi..tapi akk degil.. :'( )


ABOUT ME
BORAK BERSAMA MRS.GIGIRABITT
My fRiEndS
CREDITS