<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4119151268278228861\x26blogName\x3d%E2%9C%BFEiY-LiN%E2%9C%BF\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://eiy-linbloggergirl.blogspot.com/\x26vt\x3d-4771370130123995499', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>


pejam celik jekkk!!
6:33 PM : Saturday, January 5, 2013 | Add comment [0]
assalamualaikum semua... hye...lama dah tak update blog ni...ngeeeeeeeeeeee....

pejam celik dah masuk 2013 ... umur pon semkin meningkatkan... hope lepas ni menjadi lbh matang tabah dan sabar menhadapi ujian dan dugaan yg allah berikan. semua org pasti ade azam baru...
soal cinta malas den nak cite ..ngeehehehe... soal kerjaya dan masa akan datang..??tu lagi la tak pk lagi..
buat masa ni rajin kerja puaskan diri bila hidup membujang ni..hahaha.........

mengharapkan masa silam 2012 segala kenangan pahit manis tawar ke duka ke tak kn mengulangi 2013..
insyallah akan mejadi yg lbh baikkk.... 


ABOUT ME
BORAK BERSAMA MRS.GIGIRABITT
My fRiEndS
CREDITS